لینک مستقیم*بررسی روان درمانی گروهی و تاریخچه و مراحل طبیعی آن*

بررسی روان درمانی گروهی و تاریخچه و مراحل طبیعی آن|luf41003738
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی روان درمانی گروهی و تاریخچه و مراحل طبیعی آن را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب

عنوانگروه درمانیتاریخچه گروه درمانیویژیگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرنمراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانیروان درمانی گروهیاطلاعاتی در مورد خدمات گروه درمانيروان درمانیبررسی نمونهای از روان درمانیمنابع

گروه درمانیانسانها در گروههای اجتماعی متنوعی زندگی می‌کنند و فعال هستند. در این شرایط عجیب نیست که بسیاری از مسائل احساسی و عاطفی آنها از روابط مخدوش شده این گروهها ناشی می‌شود. با پی بردن به اهمیت روز افزون روابط اجتماعی و میان فردی در سالهای اخیر بجای توجه به عوامل درون شخصی توجه به عوامل حاکم میان افراد گروههای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. و بر این اساس در محیط بیمارستانهای روانی ، کلینیکها ، دفاتر مشاوره و روان درمانی و ... به شکل بندیهای گروهی توجه خاص مبذول می‌شود. امروزه انواع شیوه‌های گروه درمانی از جمله متداولترین شیوه‌های روان درمانی هستند. در مقابل گروه درمانی ، روان درمانی انفرادی قرار دارد.تاریخچه گروه درمانیاستفاده منظم از گروه‌ها در روان درمانی پدیده نسبتا تازه‌ای است. هر چند التیام یابی گروهی سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد که نمونه‌های بارز آن را در تعالیم مذهبی می‌توان مشاهده کرد. ژوزف پرات (1974) پزشک اهل بوستون را اغلب پدر گروه درمانی می‌دانند، در آغاز قرن بیستم ژوزف پرات مسأله گردهم آوری بیمارن معلول و آموزش جنبه‌های پزشکی بیماری آنها بطور دسته جمعی را مطرح ساخت. او صرف نظر از کار تعلیم ، فضایی گروهی بوجود آورد تا بیماران در سایه آن در مقام کمک متقابل به یکدیگر برآیند. چندین سال بعد ، تعدادی از روانپزشکان آمریکایی نقطه نظرهای پرات را در زمینه درمان روانی بکار بردند.از جمله لازل و مارش که از یک شیوه آموزشی به صورت گروهی برای درمان ناخوشیهای دماغی استفاده می‌کردند. این شیوه به زودی منسوخ گردید و جای آنرا روان تحلیلی گران پر کردند. فروید شخصا به کار گروه درمانی نپرداخت، اما مقالاتی که در زمینه روان شناسی گروهی و تحلیل خود منتشر کرد، حاکی از اطلاع او از اهمیت پدیده گروهی بود. آدلر شخصا از برنامه‌های گروه درمانی در مراکز هدایت کودکان و نیز معتادان به الکل استفاده نمود. جنگ جهانی دوم به گروه درمانی وسعت تازه‌ای بخشید. گروه درمانی برای توده‌های عظیم بیماران روانی که به ارتش بریتانیا فرا خوانده شده بودند، نقش مهم درمانی ایفا نمود. بیمارستان نظامی نورت فیلد بخصوص مرکز مهمی برای ابداع شیوه‌های مختلف گروه درمانی بود. از جمله سایر بانیان گروه درمانی در آمریکا می‌توان به گروهی از روانشناسان اجتماعی به سرپرستی کورت لوین اشاره نمود. چه مشکلاتی با استفاده از گروه درمانی می‌توانند درمان شوند؟

مشکلات و مسائلی که با استفاده از گروه درمانی قابل هستند گسترش وسیعی دارند، از جمله مشکلات مرتبط به خود انگاره ، نداشتن احساس هویت ، عزت نفس و هدف و مقصود. مشکلات نشانه‌ای اضطراب ، افسردگی روان تنی ، عملکرد ضعیف شغلی ، برخورد غیر مؤثر با فشارهای روانی ، مشکلات عاطفی ، ناتوانی در ابراز اهمیت ، ناتوانی در کنترل احساسات ، پرخاشگری ، روابط اجتماعی نامناسب ، ناراحتی در مجمع ، ناتوانی در اعتماد به دیگران ، وابستگی شدید به دیگران ، ابراز وجود بیش از حد ، ناتوانی در برقراری ارتباط با جنس مخالف ، اعتیاد ، مشکلات زنانشویی مثل اختلافات و مشاجرات همسران و ... .ویژیگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند.بسیار باید از انگیزه لازم برخوردار باشد، میل به تغییر داشته باشد و در راستای رسیدن به این هدف بکوشد. ورود به برنامه گروه درمانی باید داوطلبانه باشد و بیمار به صرف توصیه دوستان و اقوام و مسئولین روان درمانی به این کار وادار نشود. بیمار باید به گروه درمانی معتقد باشد و آنرا یک شیوه درمانی درست و مناسب بداند. معتقد باشد که گروه نیازهای او را برآورده می‌سازد و مفید واقع می‌شود.

مطالب دیگر:
🔑دانلود تحقیق حمله به پنتاگون وسازمان مركزی تجارتـی دنیا 48 ص🔑دانلود خاتم سازی 19 ص.DOC🔑دانلود خاكبرداری 41 ص🔑دانلود خانه اپرای سیدنی 15 ص🔑دانلود خانه داوودی مشهد + معماری 21 ص🔑دانلود خانه های قدیمی ایرانی 16 ص🔑دانلود خاک شناسی 35 ص.DOC🔑دانلود خرابیهای آسفالتی پژوهش درس روسازی راه 53 ص🔑دانلود خمش تیر 10 ص🔑دانلود خواص بتن 41 ص🔑دانلود دانه بندی مكانیكی خاك - دانه بندی مكانیكی خاك - 5 ص🔑دانلود در و پنجره ساختمان 20 ص🔑دانلود درباره هنر نقاشی قاجار 11 ص🔑دانلود دردوره گوتیک معماری و فضای عمومی 15 ص🔑دانلود درك رفتار سازه ها 18 ص🔑دانلود درک وبیان هنرمعماری 20 ص🔑دانلود دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص🔑دانلود دفترچه نهایی - نمونه های مرکز تجاری 101 ص🔑دانلود دکوراسیون داخلی اتاق خواب 87 ص🔑دانلود راه سازی و پل سازی 23 ص🔑دانلود راه های مقاوم سازی ساختمان ها 10 ص🔑دانلود راهبردهای طراحی 35 ص🔑دانلود رفتار الیاف كربن در بتن 11 ص🔑دانلود رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری 18 ص🔑دانلود روانشناسی رنگها چه میدانید 17 ص