لینک مستقیم*پروژه آماده: بررسی انواع متدولوژی مهندسی مجدد و تاریخچه و کاربرد آن*

پروژه آماده: بررسی انواع متدولوژی مهندسی مجدد و تاریخچه و کاربرد آن|luf41003738
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پروژه آماده: بررسی انواع متدولوژی مهندسی مجدد و تاریخچه و کاربرد آن را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1 مقدمه و کلیاتی درباره مهندسی مجدد 41 1 مقدمه: 41 2 مهندسي مجدد و بهبود سازمان 81 3 كايزن چيست؟ 121 4 ضرورت مهندسي مجدد: 141 5 نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد: 21فصل 2 ادبیات و سابقه 262 1 تاریخچه مهندسی مجدد 262 2 متدولوژي مهندسي مجدد فيوري (Furey,1993) : 272 3 متدولوژي مهندسي مجدد گاها (Guha,1993) : 272 4 متدولوژي مهندسي مجدد جوهانسون (Gohansson,1993): 282 5 متدولوژي مهندسي مجدد پتروزو و استپر (Stepper & Petrozzo,1994) : 282 6 متدولوژي مهندسي مجدد داونپورت و شـــورت(Davenport & Short,1990) : 292 7 متدولوژي مهندسي مجدد هاريسون و پرات (Harrison & Pratt,1993) : 292 8 متدولوژي مهندسـي مجدد بارت (Barrett, 1994) : 292 9 متــدولوژي مهنــدسي مجدد كتينـــــگر (Kettinger,1997) : 302 10 متدولوژي مهندسي مجدد كوپرز و ليبرند (Coopers & Lybrand,1994) : 302 11 متدولوژي مهندسي مجدد تگزاس اينسترومنت (Texas Instruments): 312 12 متدولوژي مهندسي مجدد راسمن (Ruessemann,1994) : 312 13 متـدولـوژي مهندسـي مجـدد كنــدور (Condore) : 312 14 متدولوژي مهندسي مجدد ابلنسكي (Obolenesky,1994) : 322 15 منابع 34فصل 3 کاربردهای مهندسی مجدد 363 1 مقدمه 363 2 مفهوم BPR 383 3 ادبیات موضوع 393 4 طراحی فرایندها 413 5 انواع فرایندها 443 6 جمع بندی 513 7 تحول و تعالي سازمان با مهندسي مجدد 523 8 مهندسي مجدد راهكاری موثر در مديريت تغييراستراتژيك 563 9 مقدمه: 563 10 تاريخچه 563 11 مهندسي مجدد و ساختار هاي سازماني 583 12 نشانه هاي بروز نياز به مهندسي مجدد: 593 13 چرا مهندسي مجدد؟ 603 14 ديدگاههاي موجود در مهندسي مجدد 613 15 مقايسه متدولوژيها 643 16 بررسي دلايل شكست و موفقيت پروژه هاي BPR 653 17 برخی از تجربیات مهندسی مجدد 673 18 عنوان تجربه: مهندسي مجدد نيروي انساني در شركت آب و فاضلاب استان گلستان 673 19 بررسي مدل كاربردي اجرايي مهندسي مجدد( BPR ) در صنعت نساجي 683 20 منابع 68

تاريخچه مهندسي مجدد به چه زماني باز مي‌گردد ؟پيش‌زمينه مهندسي مجدد طرح مطالعاتي مديريت در دهه نود دانشگاه انستيتوي تكنولوژي ماساچوست (MIT) بوده است . مايكل همر نخستين نظريه‌پردازي است كه مفهوم مهندسي مجدد را مطرح كرد ؛ او با گزارش اتوماسيون كارساز نيست ، فعاليتهاي زايد را حذف كنيد ، در مجله Harvard Business Review در سال 1991 ، مهندسي مجدد را به جهان دانش مديريت معرفي كرد . سپس كتاب مهندسي مجدد ، منشور انقلاب سازماني را با كمك جيمز چمپي در سال 1993 نوشت و مهندسي مجدد را در قالب يك تئوري تشريح كرد .مهندسي مجدد مشهورترين و جنجال برانگيزترين نظريه مديريتي در طول سالهاي اخير بوده است . مهندسي مجدد ، اصل مشهور و چندصدساله تقسيم كار آدام اسميت را به‌آساني نقض نمود . مباحث بسياري پيش از سال 1991 در خصوص بازسازي سازمان و مديريت مطرح بود مثل بهبود سازمان مديريت ، مديريت تغيير ، كايزن ، مديريت كيفيت فراگير ، نوآوري و ... كه مديران و نظريه‌پردازان مديريت را به خود مشغول كرده بود ؛ اما آنچه كه مهندسي مجدد را از ساير متدهاي مديريتي پيش از خود متمايز ساخت و آنرا به عنوان يك تئوري انقلابي در سازمانها و مباحث مديريتي مطرح كرد شيوه بديع مهندسي مجدد بود كه براساس بررسي و اصلاح فرايند طرح‌ريزي مي‌شد . شناخت مهندسي مجدد بدون توجه به ادبيات به كار گرفته شده در علوم مديريت ممكن نيست و شايد بهترين راه براي شناخت مهندسي مجدد تعامل اين تئوري با ساير تئوري هاي مديريتي باشد زيرا بسياري از كساني كه به مطالعه مهندسي مجدد پرداخته اند و حتي به كار گرفته اند در ميان جنگلي از تئوري هاي مديريتي دچار سردرگمي گشته اند و اين مسئله موجبات نگراني مهندسان مجدد را فراهم كرده است.1 1 متدولوژي مهندسي مجدد فيوري (Furey,1993) :2 1 تشخيص نيازهاي مشتري و تنظيم اهداف .2 2 اندازه‌گيري و نقشه‌كردن فرايندهاي موجود .2 3 تجزيه‌و‌تحليل فرايندهاي موجود .2 4 الگوبرداري از بهترين عملكرد .2 5 طراحي فرايندهاي جديد .2 6 اجراي فرايندهاي باز مهندسي شده.1 2 متدولوژي مهندسي مجدد گاها (Guha,1993) :3 1 چشم‌انداز : به تصوير كشيدن پروژه مهندسي مجدد توسط تعهد مديريت ، تشخيص ، فرصتهاي مهندسي مجدد ، همراستايي با استراتژيهاي كسب‌وكار و تعريفهاي لازم جهت استفاده از فناوري اطلاعات .3 2 اقدامات اوليه : سازماندهي تيم مهندسي مجدد و تنظيم اهداف عملكرد .3 3 تشخيص : مستند كردن فرايندهاي موجود و تشخيص شكافها در عملكرد .3 4 آلترناتيوها : تعريف جايگزينها ، نمونه‌هاي اوليه و انتخاب زير ساختهاي فناوري اطلاعات .3 5 احيا و نوسازي : اجراي مهندسي مجدد و نصب مولفه‌هاي فناوري اطلاعات و تشخيص ديگر مولفه‌هاي كسب‌وكار .3 6 مانيتورينگ : تشخيص اندازه‌گيريهاي عملكرد و بهبودهاي مستمر .1 3 متدولوژي مهندسي مجدد جوهانسون (Gohansson,1993):4 1 كشف : تنظيم استراتژيها و چشم‌انداز براي كسب‌وكار .4 2 طراحي مجدد : طراحي مجدد كليه فعاليتها ، مهارتها و فرايندها .4 3 تحقق : تكنيكهاي مديريت تغيير ، سازماندهي تيم مهندسي مجدد ، ارتباطات ، اندازه‌گيري عملكرد و مديريت تغيير .1 4 متدولوژي مهندسي مجدد پتروزو و استپر (Stepper & Petrozzo,1994) :5 1 كشف : تشخيص مساله ، تنظيم اهداف ، تشخيص فرايندها براي طراحي مجدد و شكل‌دادن تيم مهندسي مجدد .5 2 جستجو و جمع‌آوري : تجزيه‌وتحليل فرايند ، مستندسازي ، الگوبرداري و تشخيص نيازهاي فناوري اطلاعات .5 3 نوآوري و ساخت : تفكر مجدد در خصوص فرايندها .5 4 سازماندهي مجدد ، آموزش مجدد و ابزارسازي مجدد : اجراي فرايندهاي جديد و آموزش فناوري نوين .1 5 متدولوژي مهندسي مجدد داونپورت و شـــورت(Davenport & Short,1990) :6 1 چشم‌انداز : توسعه چشم‌انداز كسب‌وكار و اهداف فرايند .6 2 تشخيص : تشخيص فرايندهايي كه نياز به طراحي مجدد دارند .6 3 درك : درك فرايندهاي موجـود و اندازه‌گيري آنها .6 4 تشخيـص : تشخيص قابليتـها و نيازسنجــيهاي IT .6 5 طراحي نمونه اوليه : طراحي نمونه اوليه فرايندهاي جديد .1 6 متدولوژي مهندسي مجدد هاريسون و پرات (Harrison & Pratt,1993) :7 1 انتخاب مسير : انتخاب مسير و تنظيم جهت براي تلاشهاي مهندسي مجدد .7 2 الگوبرداري : تجزيه‌وتحليل فرايندهاي موجود و ارزيابي فرايندها در برابر مشتريان والگوبرداري .7 3 چشم‌انداز فرايندها : خلق چشم‌انداز براي فرايندهاي آينده .7 4 حل مساله : تشخيص بهبودهاي انفجاري و شناخت راه‌حل براي حالات مختلف تغيير .7 5 برنامه‌ريزي : برنامه‌ريزي جامع براي بهبود فرايندها .7 6 اجرا : اجراي برنامه‌ريزي مهندسي مجدد .مطالب دیگر:
📃سمینار درس مباحث ویژه و ترجمه دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عام📃ترجمه مقاله و سمینار دوستی و تحرک: حرکت کاربر در شبکه‏ های اجتماعی مبتنی بر موقعیت📃ترجمه مقاله و سمیناردرس مباحث ویژه ارشد: وزن شبکه در مرکزیت گره : تعمیم درجه و کوتاهترین مسیر📃ترجمه و سمینار درس مباحث ویژه اندازه گیری و بررسی تفاوتهای شخصی در میل برقراری ارتباط با دیگران📃سمینار شبکه های اجتماعی: شبکه های ایمیل📃ترجمه مقاله کنترل گل جالیز مصری (Orobanche Aegyptiaca) در گوجه با علف کش های سولفونیلورا – مطالعات گلخانه ای📃ترجمه مقاله نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه📃ترجمه مقاله پروفیل های مربوط به پروتئین -1 مقاوم به چند دارو در سلول های تک سلولی خون پیرامونی در بیماران مقاوم به صرع و بیهوشی📃ترجمه مقاله شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است؟ یک مطالعه MRI برای طول دوره زندگی📃ترجمه مقاله ترکیب بازاریابی اسلامی: فاکتورهای تعیین کننده📃ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد پروتکل های مسیریاب ادهاک برای ارتباطات نظامی📃ترجمه مقاله طرح پروتکل های مسیریاب برای شبکه ادهاک موبایل📃ترجمه مقاله حمایت از تشخیص دادن مننژیت در بین نوزادان و کودکان از طریق استفاده کردن از نقشه شناختی مجزا📃ترجمه مقاله تفکیک کردن موانع مغزی – خونی به دنبال آسیب و جراحت مغزی: یک نقش در بیهوشی مربوط به بعد از جراحت📃ترجمه مقاله یک آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی📃ترجمه مقاله دانش داشبوردی برای صنایع ساخت📃ترجمه مقاله امکان پذیری و اثر اولیه برای مقاومت پیش رونده در زمینه نجات یافتگان سرطان ریه📃ترجمه مقاله دستورالعمل طراحی برای طراحی سیستم های زهکشی باران📃ترجمه مقاله یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به صنایع فلز📃ترجمه مقاله مدل RFID برای شبیه سازی کردن چارچوب اسلاتی ALOHA براساس پروتکل ضد تلاقی برای معرفی کردن چندین برچسب📃دانلود طرح حكاكی روی سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری📃دانلود طرح کسب و کار چاپ و تولید عكس‌های رنگی و سیاه‌وسفید📃دانلود طرح کسب و کار خدمات مشاوره مهندسی📃دانلود طرح توجیهی داروهای گیاهی📃طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله