لینک مستقیم*بررسی تاریخچه و زمینه های شکل گیری و عوامل موثر در مشروطیت*

بررسی تاریخچه و زمینه های شکل گیری و عوامل موثر در مشروطیت|luf41003738
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی تاریخچه و زمینه های شکل گیری و عوامل موثر در مشروطیت را مشاهده می نمایید.

عنوان:مقدمهفصل اول عوامل تغييرفصل دوم شرايط تغييرفصل سوم كارگزاراننوشته ي حاضر از سه بخش تشكيل شده است.بخش اول كه در آن از اصلاحات قبل از انقلاب مشروطه سخن رفته است.بخش دوم كه در آن از زمينه هاي شكل گيري مشروطه سخن به ميان آمده است.بخش سوم كه درباره ي چگونگي به ثمر رسيدن مشروطه و حوادث مربوط به آن به توضيح پرداختيم.

مقدمه:ايران و ايرانيان همواره از استبداد در رنج و عذاب بوده و هستند. روزگاري از سرناداني به آن گردن نهادند و روزگاري از سراجبار.در روزگار ناداني، شاهان را برخوردار از فرهّ‏‎ ايزدي و سايه ي خدا در روي زمين و ايران زمين را ملك مطلق پادشاه مي دانستند و براي آنان درجه اي والا از الوهيت و تقدس را قائل بودند و به هر آنچه كه شاهان برآنها روامي داشتند بدون كوچكترين اعتراضي گردن مي نهادند و در زوزگار اجبار نيز چنان رخوت، بي تفاوتي و ترس آنان را فراگرفت وفراگرفته كه كمتر جرأت و جسارت دم زدن در مورد آن را در خود ديدند و مي بينند.در پيش از اسلام، پادشاهان با قدسي خواندن خويش در صدر توجيه اعمال استبدادي شان بر مي آمدند و خود را نماينده ي اهورا مزدا و داراي فره ايزدي مي دانستند. حتي با ورود اسلامن نيز اين رويه (حكومت استبدادي و توجيه آن) همچنان ادامه پيدا كرد و جالب آنكه پس از اسلام روحانيون و متوليان ديني نقشي را كه موبدان در پيش از اسلام در توجيه استبداد داشتند را به عهده گرفتند و اينكه در بعضي كتب و متون گفته مي شود كه با وروداسلام در ايدئولوژي قدسي دانستن شاه خلل ايجاد شد، خيالي باطل است بلكه فقط تا حدودي در صورت عناوين و القاب تغئيراتي صورت گرفت و مثلاً واژه هايي چون پادشاه و فرهّ ايزدي جاي خود را به خليفه و سلطاني وظل الله دادند و در اين مورد آقاي مطهري به خطا رفته اند كه در كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران اينگونه مي آورند: «اسلام اين فكر را كه پادشاهان آسماني نژادند، براي هميشه ريشه كن ساخت» .اينكه چه زماني آن ناداني جاي خود را به آگاهي داد، بايد بگوئيم كه در زمان مشروطه اين مهم رخ داد و حال چه شد كه اين تفكر براي اولين بار در آن مقطع دچار تزلزل شد. موضوع اصلي اين مقال است كه به آن خواهيم پرداخت ولي اينكه چرا پس از دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب 57 كه هر دو در مخالف با استبداد و خود كامگي شكل گرفت ما هنوز هم هواي مسموم استبدادي را استشمام مي كنيم و گويي كه ريشه هاي اني هيولايي كه اتمامي تاريخ ما را در بر گرفته خشك نمي شود، موضوعي است بس قابل تأمل كه به نظر مي رسد در اين زمينه از سوي انديشه ورزان ايراني چندان كه بايد كار نشده است.آخر سخن آنكه گر چه بسياري از آرمانهاي مشروطه به بازنشست و در زمان حاضر نيز با وجود گذشت يك قرن به بار ننشسته است وليكن پيروزي مشروطه در آن بود كه توانست هاله ي تقدسي كه به دور پادشاهان كشيده شده بود را از بين ببرد و پادشاه را نه شخصيتي فرازميني و آسماني كه شخصيتي زميني و قابل نقد معرفي كند و نداي آزادي خواهي و قانوني مدارك را براي اولين بار در اذهان مردم ساري و جاري سازد.مطالب دیگر:
📖پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش📖پاورپوینت معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری و تصمیم گیریهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای📖پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان 50 صفحه📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 47 صفحه📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی 41 صفحه📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل 40 صفحه📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی 41 صفحه📖مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه📖ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا📖مولفه ها و عوامل زیرساختی فناوری اطلاعات با تاکید بر ابزارها و کاربردهای آن در سازمان📖مهمترین و اساسی ترین نظریه ها و دیدگاههای اندیشمندان در مورد حج📖سبک ها و نظریات تصمیم گیری و مشارکت با تشریح تصمیم گیری مشارکتی📖بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری📖اهداف و کارکردهای کتابخانه های عمومی📖بررسی ابعاد یادگیری مادام العمر و نقش آموزش عالی در آن📖ابعاد تعهد زناشویی و بررسی مدلها و نظریه های آن📖دیدگاه های روانشناسی سازگاری اجتماعی و عوامل موثر بر آن📖چالش های زنجیره تامین و افزایش کارایی و اثربخشی آن📖دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان 49 صفحه📖آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات📖اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات📖اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات📖علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج📖پروپوزال بررسی تناسب محتوای کتب درسی با نیاز دانش آموزان