لینک مستقیم*گزارش کارآموزی تاریخچه اداره دارایی*

تاریخچه اداره دارایی,معاونت اقتصادی,قابلیتهای یک اداره دارایی|luf41003738
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان گزارش کارآموزی تاریخچه اداره دارایی را مشاهده می نمایید.

تاریخچه اداره دارایی

در اغاز پیدایش اجتماعات و زندگی اجتماعی نیاز مردم به تشکیلاتی بوده است که خرج و دخل ان اجتماع را اداره نماید که این هسته اصلی وابتدایی دارایی را تشکیل میدهد .

پس اغاز تاریخ دارایی را میتوان به نخستین تجمع انسانی دانست .

وجود لوح های گلین در کاخ پارسه (تخت جمشید ) که نشاندهنده میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران و هنرمندان سنگ تراش نشانه ان است که از گذشته های دور حساب و کتاب در کار بوده و پرداخت دستمزد و برداشت از خزانه با حساب و کتاب صورت می گرفته و سند هزینه های موجود (لوحهای گلین ) نشاندهنده این واقعیت میشود مگر میشود دولتی که از پنجاب هند تا مصر کشیده شده بود ه است بدون یک اداره مالیاتی منظم اداره شود و دریافت خراج ماهانه وسرانه بدون داشتن تشکیلات منظم که جواب گوی امار سالانه وصولی ومیزان پرداخت در ان قید شده باشد وجود داشته باشد .

اگر به مسئله حسن صباغ و خواجه نظام الملک طوسی در دربار ملک شاه سلجوقی بنگریم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف بوجود امده بین این دو نفر در مورد تایین امار و تنظیم جدولی در باب وصول خراج ملک ایران بوده است .

اما مالیات بصورت امروز از عصر قاجار و انقلاب مشروطیت بصورت منظمی در امد و وزیر دارایی جزء بلند مرتبه ترین وزرا را تشکیل میداده و حتی برای منظم تر کردن نظام مالیاتی وامور مالی از کار شناسان خارجی مانند مستر شوستر امریکایی استفاده شده است . .

از سال 1289 خورشیدی که ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید اداره وصول و عایدات و سپس تحت عنوان پیشکار دارائی استان هفتم (زنجان ) نیز تاسیس گردید . اولین پیشکار دارائیزنجان آقای حبیب اله علی آبادی بوده و سپس مستشاران بلژیکی آنرا اداره کرده اند.در سال 1303 اداره دارائی برازجان سال 1309 خورمج سال 1292 بوشهر سال 1326 جهرم سال 1308 لار و داراب سال 1323 بوانات سال 1292 کازرون سال 1305 فسا و سال 1293 نیریز صاحب اداره دارائی شدند .

در سال 1353 پیشکاری دارائیزنجان به اداره کل امور اقتصادی و دارائیزنجان تغییر یافت . در سال1383اداره امور مالیاتی از اداره

کل امور اقتصادی و دارائی منفک و سازمان امور اقتصادی و دارائیزنجان با سه معاونت هزینه اقتصادی و پشتیبانی مصوب گردید ،که در حال حاظر با همان سیستم اداره میشود و اماده خدمتگزاری به مردم عزیز میباشد.

اهداف و وظایفهای سازمان دارایی

سازمان امور اقتصادی و دارائیزنجان انجام دهنده قسمتی از وظایف متبوع خود شامل شرکت در امور مربوط به تنظیم سیاست هایاقتصادی و مالی کشور ایجاد هماهنگی و نظارت در امور مالی و اجرای سیاست های کلی مالیاتی و بودجه در سطح استان انجام می دهد . این وظایف از طریق دو معاونت هزینه و اقتصادی و با هماهنگی یک معاونت پشتیبانی به انجام می رساند .

1- معاونت هزینه ( و خزانه معین استان )

معاونت هزینه و قسمت خزانه معین استان کلیه امور مربوط به عملیات دریافت و پرداخت و نظارت امور پولی و مالی استان را انجام می دهد . عملیات مربوط به افتتاح حسابهای دولتی جمع آوری و ساماندهی درآمد های عمومی و اختصاصی نگه داری سپرده های مردمی و عملیات استرداد آن عملیات مربوط به تامین اعتبارات کلی جاری و عمرانی استان عملیات مربوط به ابلاغ تخصیص و تنظیم حساب ها همچنین در قسمت خزانه انجام می گیرد .

در قسمت تمرکز و تلفیق حسابها کلیه امور مربوط به دریافت حساب ها رسیدگی و اصلاح پیگیری حســاب های عمرانی و جاری و تلفیق حساب ها و ارسال به مرکز تا مرحله دریافت تائید انجام می گیرد .

در بخش اداره اموال و اوراق بهاء دار ممیزین مستقر در این بخش به همه امور اموال دولتی در سازمان و شرکت های دولتی پیگیری و رسیدگی حساب ها انجام می گیرد . بازرسین این اداره بطور مستمر به همــه دستگاههای محلی استان مراجعه و نسبت به اموال رسیده وفرستاده رسیدگی و گزارش می نمایند . ضمناً این اداره نیازهای اوراق بهادار استان را نیز بررسی و انجام می دهد .

در بخش گروه نظارت تعدادی از کارشناسان خبره حساب حضور دارند که بطور مستمر به دستگاههای دولتی تابع بودجه عمومی مراجعه و حسب عملیات و ثبت درست حساب انتقال به موقع درآمد ها و از این قبیل پیگیری می نمایند . این امور جدا از وظایفی است که ذیحسابان سازمان در دستگاه عملیات دریافت و پرداخت دستگاه ها را حسابرسی می نمایند .

2- معاونت اقتصادی

حوزه معاونت اقتصادی استان در اجرای بخشی از وظایف وزارت متبوع و زیر نظر معاونت مرتبط وزارتی در مورد امور تولیدی پولی و مالی ارزی و سایر امور مربوط به اوضاع اقتصادی استان و سایر امور محوله تحقیق و بررسی و نتایج را به شاخه معاونت امور اقتصادی و سایر معاونت های وزارت متبوع حسب مورد و سایر مسئولین استانــی و کشــوری گزارش می دهد . در این راستا پیشنهادهائی لازم نیز ارائه می گردد . این معاونت همچنان در قالــب طرحهای پژوهشــی و تحقیقاتــی مــورد اولویت وزارت متبوع فعالیت هائی انجام می دهد .

سایر امور محوله که از جانب وزارت متبوع ریاست سازمان و مسئولین استان که به این معاونت نیز ارجاع می شود بررسی و انجام می گیرد . از جمله این ماموریت ها بررسی و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش درآمد استان بویژه در ارتباط با ستاد درآمد و تجهیز منابع استان انجام می گیرد .

3- معاونت پشتیبانی :

حوزه معاونت پشتیبانی وظیفه نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های لازم در زمینه موضوعات مرتبط با برنامه های تحول اداری از قبیل اصلاح ساختار سازمانی و نیرو انسانی بهره وری کیفیت کار نیروی انسانی توسعه منابع انسانی آموزش های عمومی و آموزش ضمن خدمت امور استخدامی و بازنشستگان انتصابات امور مرخصی و غیر انجام وظیفه می نماید .

4- سایر امور محوله

سازمان امور اقتصادی و دارائی علاوه بر امور محوله برابر شرح وظایف سازمانی بسیاری امور دیگر از قبیل پاسخ به برخی نیازهای اطلاعاتی وزارت متبوع استانــداری و سایـــر دستگاههـــای دولتی را نیز انجام می دهد . از جمله این امور مانند عملیات واگذاری سهام عدالت پیگیری شکایات مردمی به ریاست جمهوری و از این قبیل .

دارنده گواهینامه iso 9001:2000

سازمان امور اقتصادی و داراییزنجان با هدف افزایش رضایت ارباب رجوع از خدمات سازمان ، ساده سازی روشهای انجام کار، بهبود سطح کیفی خدمات و تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی و اجرای اثر بخش الزامات قانونی تصمیم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت گرفت و در تاریخ 4/12/87 با ممیزی شرکت مرزبان کیفیت ( نماینده شرکت IMQ ایتالیا در ایران) موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO 9001: 2000 شد. این موفقیت نتیجه پیگیریها و تلاشهای مدیران و کارمندان سازمان بوده و بر توانائیهایاین سازمان در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت صحه گذاشت.

قابلیتهای یک اداره دارایی

وسعت قابل توجه اراضی تنوع آب و هوائی

پوشــش مناسب گیاهــی جنگلی و مرتعی

وجود چشم انداز های منحصر به فرد طبیعی

وجود آثار تاریخی باستانی مذهبی و ادبی و فرهنگی بی نظیر .

وجود منابع عمده و متعدد معدنی

مرکزیت شهر شیراز به عنوان قطب صنایع الکترونیک کشور

بالا بودن نــرخ با سوادی و وجــود نیروهای انسانی متخصص و مجرب

وجود مراکز متعدد دانشگاهی آموزشی و فرهنگی

وجود زمینــه های مناســب بــرای گستــرش و رونــق اقتصادی صادراتی مالی و سرمایه گذاری به سبب همجواری با کشور های حاشیه خلیجزنجان

بالا بودن نسبــی حجم سپرده های مردمــی در شبکه بانکی و مالی استان

بالا بــودن حجــم مبادلات تجــاری و گستردگی روابـط تجاری با سایر استانها و با کشورهای خارجی

وجود میادین گاز طبیعی ، وجود صنایع گاز ، پتروشیمی و شیمیائی صنایع فرآوری مواد معدنی سنگهای نمائی و تزئینی صنایـع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی و دامداری و باغداری .

قابلیت تولیدات محصولات کشاورزی ، زراعی و باغی و دامی بارویکرد صادراتی

همجواری با مناطق گاز پارس جنوبی و بندر عسلویه

وجود گرایشهای وسیع در جهت توسعه ورزشی و آموزشی

قابلیت قابل ملاحظه در بخش صنعت جهانگردی و گردشگری در مقیاس جهانی

قابلیت های تولیدی صنایع دستی و روستائی

تنگناهای اقتصادی

محدودیت ها و تنگناهای استان زنجان بشرح زیر شناخته شده است.

برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینــی گستــرش شــوری خاک و تخریب مداوم و بی رویه آب و خاک و ناچیز بودن نزولات آسمانی و بارندگی .

فرسودگی و کهنگی ماشین آلات در واحدهای صنعتی .

کمبود صنایع بزرگ و مادر و زیربنائی .

دگرگونی بافت فرهنگ فیزیکی شهر شیراز به دلیل مهاجرت های بی رویه .

کم توجهی مسئولین کشور به اهمیت جهانی اقتصادی و گردشگری استان زنجان .

پراکندگی مراکز زیست محیطی و فعالیت ها و عدم توازن و تعادل در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان .

ضعف شدید شبکه های مراصلاتی و ارتباطی درون استانی و برون استانی

ضعف شبکه های توزیع و انتقال سوخت و انرژی .

وجود مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل خشکسالی و زلزله .

غالب بودن وجه سنتی در تولید کشاورزی و دامداری و باغداری.

ضعف بخش خصوصی مشارکت کم و وابستگی شدید به بخش دولتی

گسترش شدید بروکراسی و نظام اداری و صنعتی و تولیدی .

محدودیت ها و تنگناهای استان زنجان بشرح زیر شناخته شده است.

برداشت بی رویه از منابع آب های زیر زمینــی گستــرش شــوری خاک و تخریب مداوم و بی رویه آب و خاک و ناچیز بودن نزولات آسمانی و بارندگی .

فرسودگی و کهنگی ماشین آلات در واحدهای صنعتی .

کمبود صنایع بزرگ و مادر و زیربنائی .

دگرگونی بافت فرهنگ فیزیکی شهر شیراز به دلیل مهاجرت های بی رویه .

کم توجهی مسئولین کشور به اهمیت جهانی اقتصادی و گردشگری استان زنجان .

پراکندگی مراکز زیست محیطی و فعالیت ها و عدم توازن و تعادل در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان .

ضعف شدید شبکه های مراصلاتی و ارتباطی درون استانی و برون استانی .

ضعف شبکه های توزیع و انتقال سوخت و انرژی .

وجود مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی مانند سیل خشکسالی و زلزله .

غالب بودن وجه سنتی در تولید کشاورزی و دامداری و باغداری.

ضعف بخش خصوصی مشارکت کم و وابستگی شدید به بخش دولتی .

گسترش شدید بروکراسی و نظام اداری و صنعتی و تولیدی .


مطالب دیگر:
نرم افزار Front pageنرم افزار در کامپيوترنرمال سازینرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آننسبت جلسه دهمنسل جدید مرکز دادهنشانه گذارينشانه های جغرافیائینطریه های اتمی و تعاریف پایهنظارت ارزشيابي ارزيابي عملكرد در شوراهای اسلامینظارت بر بودجهنظارت تضمين کيفيت و کنترل کیفیتنظارت و کنترلنظام ارائه خدمات بهداشتی درمانینظام آراستگی 5 ت در مراکز اداری و صنعتینظام آمارهای مالی دولتنظام آموزش فني و حرفه اينظام آموزش كاركنان دولتنظام برنامه ريزي وبودجه ريزينظام بهداشت و درمان برزیلنظام بهداشت ودرمان درکشورهلندنظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت جهاد کشاورزینظام پذیرش و بررسي پيشنهادهانظام حقوقي ايراننظام خدمات بهداشتی اولیه در ایران