لینک مستقیم*پروپوزال بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم*

جذب کادمیم توسط گندم,رشد کادمیم توسط گندم,اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم,تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم,تاثیر سطوح مختلف زئولیت در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم,دانلود پروپوزال زئولیت,پروپوزال اسید هیومیک,پروپوزال اثر اسید هیومیک و زئولیت بر جذب کادمیم|luf41003738
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پروپوزال بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم را مشاهده می نمایید.

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات37حجم0/102 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیبررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم چکیده:به منظور بررسی اثر اسید هومیک و زئولیت بر جذب کادمیم و تاثیر آن بر شاخص های رشدی و جذب عناصر توسط گندم، آزمایشی گلدانی در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تیمار کادمیم(سه سطح 0، 75و 150 میلی گرم در کیلوگرم)، زئولیت(0، 5/1 و 3 درصد) و اسید هومیک(0، 3 و 6 گرم در کیلوگرم خاک)، با سه تکرار در سال زراعی 93-1392، در گلخانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش شدت تنش کادمیم منجر به کاهش شاخص های رشدی از قبیل: ارتفاع گیاه، وزن ماده خشک اندام هوایی، وزن ماده خشک ریشه گیاه و طول ریشه شد. همچنین به موازات افزایش تنش کادمیم در خاک خصوصیات فیزیولوژیکی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و غلظت پرولین و رنگدانه های فتوسنتزی نیز به طور معنی داری کاهش یافت. افزایش کادمیم جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را نیز کاهش داد اما منجر به افزایش جذب کادمیم و سدیم توسط گیاه گردید. افزایش غلظت زئولیت و اسید هومیک در خاک باعث بهبود شاخص های رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شد و جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را در سطح یک درصد افزایش داده است. این دو تیمار موجب تعدیل سمیت کادمیم در خاک شده و جذب این عنصر توسط گیاه را کاهش داده اند. در مورد ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام هوایی، خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصری مثل کادمیم، روی، مس، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم تاثیر زئولیت نسبت به اسید هومیک بیشتر بود. اما اسید هومیک بر روی وزن ماده خشک ریشه، مجموع طول ریشه و جذب کلسیم نسبت به زئولیت تاثیرگذارتر می باشد. واژه های کلیدی:گندمکادمیمزئولیتاسید هومیکجذب عناصر بیان مسالهآلودگی خاك به فلزات سنگین، فلزاتی که جرم مخصوص آنها بیش از 6 است (آلووی ، 1990)، یکی ازمعضلات زیست محیطی عصر حاضر می باشد، چرا که تجمع زیاد و طولانی مدت این فلزات درآب و خاك، امکان انتقال آنها را به زنجیره های غذایی انسان و حیوان فراهم می آورد (کانینگهام و همکاران ، 1975).فلزات سنگین از طریق فرآیند های خاكسازی یا فعالیتهای انسانی وارد خاك می شوند (ایوقبو و همکاران ، 2005). استخراج و ذوب فلزات، تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی و مصرف لجن آنها به عنوان کود، کاربرد کودهای شیمیایی و آفت کش ها در کشاورزی از جمله اصلی ترین منابع انسانی آلودگی فلزات سنگین در خاك می باشند (رایسویک و همکاران ، 2009). فلزات سنگین برخلاف آلودگی های آلی، بعد از ورود به خاك با تجزیه های شیمیایی و میکروبی از بین نرفته و برای مدت طولانی حضور دارند (آدریانو و همکاران ، 2004). این فلزات باعث كاهش فعالیت های آنزیمی و تخریب ساختمان پروتئینی و در نتیجه باعث كاهش رشد گیاهان می-گردند (ویگ و همکاران ،2003). فهرست مطالب 1-1 بیان مساله 21-2 کادمیم 31-3 روش های پالایش فلزات سنگین در خاک 31-1-3 تثبیت شیمیایی 31-4 زئولیت 41-5 اسید هومیک 51-6 گندم 5فرضیه ها 6اهداف اصلی 6اهداف فرعی 63-1 موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 3-2 مشخصات آب و هوایی منطقه 3-3 مشخصات طرح آزمایشی 3-4 تهیه خاک 3-5 تهیه گلدان ها و آماده سازی بستر کشت 3-6 آماده سازی بذور جهت کاشت 3-7 اعمال تیمارها 333-8 افزودن محلول غذایی به گلدان 3-9 برداشت گیاهان 1-3-9 اندام هوایی 1-1-3-9 ارتفاع گیاه 2-1-3-9 تعیین ماده خشک اندام هوایی 2-3-9 ریشه گیاه 1-2-3-9 شست و شو و آماده سازی ریشه 2-2-3-9 تعیین وزن ماده خشک ریشه 3-2-3-9 اندازه گیری مجموع طول ریشه 3-10 استخراج و اندازه گیری میزان پرولین 3-11 استخراج و اندازه گیری میزان کلروفیل 3-12 تجزیه شیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه 1-3-12 اندازه گیری فسفر 2-3-12 اندازه گیری کلسیم 3-3-12 اندازه گیری کلسیم و منیزیم 4-3-12 اندازه گیری سدیم و پتاسیم 5-3-12 اندازه گیری روی، مس، آهن و کادمیم 3-13 تجزیه و تحلیل داده ها منابع
"

مطالب دیگر:
🔥فایل word سناریو پروژه مهندسی نرم افزار 20 صفحه همراه با نمودار و تصاویر🔥پاورپوینت مدلسازی آب های زیرزمینی (Groundwater Modeling) در 29 اسلاید کاملا قابل ویرایش🔥پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان (هاکمن و اولدهام)🔥دانلود پاورپوینت پنبه🔥دانلود پاورپوینت پی🔥دانلود پاورپوینت پیدایش و اثر نرم افزار در دنیای صنعت🔥دانلود پاورپوینت پیلونفریت حاد🔥دانلود پاورپوینت تاثیر نیروی زلزله بر پی سدها🔥دانلود پاورپوینت تاریخ پلورالیسم🔥خلاصه فصل نهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان محیط اقتصادی حسابداری🔥بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی🔥پاورپوینت فرهنگ و ارتباطات موثر🔥دانلود پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار🔥دانلود پاورپوینت تاکتیک و تکنیک های تبلیغاتی🔥دانلود پاورپوینت خط در گرافیک یا تایپوگرافی🔥دانلود پاورپوینت روش های بهبود کیفیت پنیر پیتزای کم چرب🔥دانلود پاورپوینت كتاب حقوق اسلامی🔥دانلود پاورپوینت مراحل ساخت پنیر🔥تاریخچه پوشاک ایرانیان قبل از اسلام🔥پاورپوینت تعادل اسید و باز و بیماری های مرتبط🔥خلاصه فصل سیزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی با عنوان تئوری اثباتی حسابداری🔥پاورپوینت آشنایی با شرکت خودروسازی تویوتا🔥پاورپوینت پیش بینی تقاضا🔥پاورپوینت آشنایی با گرمابه🔥پروژه فروشگاه اینترنتی با PHP